logo
Кафедра загальноправових дисциплін
Кафедра загальноправових дисциплін
logo
Кафедра загальноправових дисциплін
img

Головна сторінка

загальноправових дисциплін

Кафедра загальноправових дисциплін (зав. кафедри - проф., кандидат юридичних наук Крегул Ю.І.) готує фахівців зі спеціалізаціїі "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності".

Кафедра загальноправових дисциплін (до лютого 2016 року кафедра правознавства) була створена відповідно до постанови Вченої ради університету від 30 вересня 1999 р. наказом ректора КДТЕУ №1536 від 30 вересня 1999 р. з метою удосконалення навчального процесу студентів на спеціальність «Правознавство».

На початку своєї діяльності кафедра здійснювала функції забезпечення навчального процесу в КНТЕУ в цілому, викладаючи дисципліни «Основи права» та «Основи конституційного права» для студентів всіх спеціальностей і всіх форм навчання.

В у 2000 р. започатковано спеціалізацію «Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності», кафедра стала випускаючою і забезпечує близько 30 навчальних дисциплін.

Кафедра правознавство в 2002/2003 н.р. вперше організовує судову практику студентів ІІІ курсу. Основними завданнями практики є знайомство з організацією роботи первинної ланки судової системи України – місцевого суду. Кафедрою проведено роботу по методичному забезпеченню відповідного виду практики. Розроблена програма практики та методичні рекомендації для проходження практики в судових установах.

Під керівництвом завідувача кафедри к.ю.н. проф. Крегула Ю.І. проведено 10 наукових досліджень аспірантами, що набуло ознак наукової школи за напрямом дослідження «Адміністративно-правове регулювання управлінських відносин і безпекознавства.

Кафедрою правознавства за період 2010-2016 р. створено 215 наукових та навчально-методичних робіт: монографій – 4; наукових статей - 93; підручників - 2; навчальних посібників - 41; опорних конспектів лекцій – 6; інші види навчально-методичних видань – 69.

На кафедрі працюють 20 викладачів, з них: 4 доктори наук, 16 кандидати наук, 2 з вченим званням професора, 12 з вченим званням доцент.

Викладачами кафедри забезпечується викладання понад 30-ти правових дисциплін: "Правознавство", "Історія держави і права зарубіжних країн", "Історія держави і права України", "Аграрне право України", "Екологічне право", "Земельне право", "Кримінологія", "Криміналістика", "Кримінальне право України", "Конституційне право", "Державне право зарубіжних країн", "Безпека кадрової роботи", "Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності", "Правове забезпечення фінансової та економічної безпеки", "Безпека бізнесу" та інші. Кафедра є фундатором підготовки фахівців зі спеціалізації "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності".

22.04.2013
JuliaGajdaj
7846
остання редакція 27.02.2017
redactor