logo
Кафедра загальноправових дисциплін
Кафедра загальноправових дисциплін
logo
Кафедра загальноправових дисциплін
img

Головна сторінка

загальноправових дисциплін

Кафедра загальноправових дисциплін (зав. кафедри - проф., кандидат юридичних наук Крегул Ю.І.) готує фахівців зі спеціалізаціїі "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності".

Кафедра загальноправових дисциплін як самостійний підрозділ була створена у жовтні 1999 р. відповідно наказу ректора КНТЕУ від 30.09.1999 р. за № 1536. До  2016 р.- кафедра правознавства.

В цьому році штатний розклад кафедри загальноправових складає 17 одиниць.

Викладачі кафедри мають значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно виконувати покладений на них обсяг навчально-методичної роботи, керувати науковими пошуками студентів, приймати участь у виховній діяльності. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над удосконаленням освіти, збагаченням її змісту відповідно до сучасних вимог, впровадженням інноваційних технологій та методів; створюють умови для комплексної підготовки фахівця, отримання сучасних знань з правознавства.

Викладачами кафедри забезпечується викладання понад 30-ти правових дисциплін: "Правознавство", "Історія держави і права зарубіжних країн", "Історія держави і права України", "Аграрне право України", "Екологічне право", "Земельне право", "Кримінологія", "Криміналістика", "Кримінальне право України", "Конституційне право", "Державне право зарубіжних країн", "Безпека кадрової роботи", "Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності", "Правове забезпечення фінансової та економічної безпеки", "Безпека бізнесу" та інші. Кафедра є фундатором підготовки фахівців зі спеціалізації "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності".

22.04.2013
JuliaGajdaj
7370
остання редакція 05.10.2016
42270