logo
Кафедра маркетингу та реклами
Кафедра маркетингу та реклами
logo
Кафедра маркетингу та реклами
img

Головна сторiнка

маркетингу та реклами

Маркетинг та інновації заробляють гроші, все інше - витрати
Пітер Друкер

Кафедральний день – понеділок.

   

Кафедра маркетингу та реклами (зав. кафедри - професор Є.В. Ромат) є випусковою з двох напрямів:

  • "Маркетинг" (спеціальність "Маркетинг", спеціалізація "Маркетинг" та "Рекламний бізнес")
  • "Реклама і зв’язки з громадськістю" (спеціальність "Реклама").

Навчання за професійною програмою "Маркетинг" забезпечує глибокі знання та навички застосування в підприємницькій діяльності комплексу маркетингу, системи маркетингових комунікацій, маркетингових досліджень тощо. Випускники працюють заступниками керівників підприємства з маркетингових питань, директорами, спеціалістами, консультантами з маркетингу, спеціалістами із розвитку бренду.
Навчання за професійною програмою "Рекламний бізнес" забезпечує глибокі знання з маркетингової комунікаційної діяльності, реклами, дизайну, креативу. Випускники працюють керівниками підприємств рекламної галузі, начальниками рекламноговідділу підприємства, спеціалістами з реклами, консультантами з рекламних питань, рекламістами.
Навчання за професійною програмою "Реклама і зв’язки з громадськістю" (спеціальність — Реклама) забезпечує глибокі знання та навички застосування масових вербальних і невербальних комунікацій, формування зв’язків з громадськістю тощо.
Випускники працюють фахівцями із зв’язків з громадськістю та пресою, менеджерами у сфері надання інформації, видавничій діяльності, рекламістами, експертами із суспільно-політичних питань, консультантами та радниками у сфері зв’язків з громадськістю.

   Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, проводить навчання в аспірантурі на основі наукових шкіл професорів Є.В. Ромата та В.В. Ортинської, а також молодих вчених у докторантурі.
   Високий рівень знань випускників формується завдяки комплексу навчальних дисциплін, де центральне місце займають авторські методичні розробки з курсів: "Маркетинг", "Стратегічний маркетинг", "Маркетингові дослідження", "Маркетингова товарна політика", "Маркетингові інформаційні системи", "Маркетингові комунікації", "Психологія торгівлі", "Ціноутворення".
   Для підготовки майбутніх рекламістів розроблено спеціальні авторські курси: "Рекламний креатив", "Фірмовий стиль", "Комп’ютерно-технічні засоби в рекламі та зв’язках із громадськістю", "Реклама в системі маркетингу", "Реклама в Інтернеті", "Бренд-менеджмент".
   Для підготовки майбутніх фахівців у сфері реклами та зв’язків з громадськістю викладаються спеціальні авторські курси: "Організація зв’язків з громадськістю", "Управління рекламними проектами", "Рекламні технології", "Копірайтинг", "Спічрайтинг", "Дизайн у рекламі", "Організація роботи рекламної та ПР-агенції", "Маркетингові дослідження в рекламі та зв’язках з громадськістю" та ін.
    Навчально-виховний процес забезпечують понад 30 викладачів кафедри.


Крім роботи в Університеті, члени кафедри беруть також активну участь у громадсько-політичному житті нашої держави. Завідувач кафедри, професор Є.В. Ромат та доцент Д.В. Кіслов увійшли до складу Громадської ради Міністерства інформаційної політики України. При цьому Д.В. Кіслов став заступником голови Громадської ради, а Є.В. Ромат очолив Комітет із державного маркетингу. Ще раніше завідувач кафедри увійшов до складу Громадської ради із питань захисту свободи слова при профільному комітеті Верховної Ради України.


 

 bar01_dot1x1_red.gif

Читайте про нас 

   

16.06.2013
chronon
15224
остання редакція 02.03.2017
41993