logo
Кафедра сучасних європейських мов
Кафедра сучасних європейських мов
logo
Кафедра сучасних європейських мов
img

Головна сторінка

сучасних європейських мов

                                          Knowledge of languages is the doorway to wisdom .     Roger Backon

Кафедра сучасних європейських мов створена у червні 2016 році. Колектив творчих науковців, очолюваний доц. Янушем О.Б.,   спрямовує свої зусилля на удосконалення процесу викладання іноземних мов та української мови і літератури відповідно до вимог підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних сучасних фахівців. Орієнтуючись у своїй науково-методичній та практичній діяльності на кращі зразки європейського досвіду викладання, кафедра забезпечує навчальний процес у сфері навчання іноземним мовам за професійним спрямуванням та діловій іноземній мові, а ґрунтовне навчально-методичне забезпечення кафедри дозволяє проводити цей процес на високому рівні. Досвідчені викладачі кафедри здійснюють комплексну підготовку студентів до складання міжнародного іспиту IELTS.

На кафедрі викладають такі дисципліни:


- ділова іноземна мова (англійська, німецька);
- іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська, німецька);
- українська література та фольклор;
- українська мова (за професійним спрямуванням);
- українська мова (за професійним спрямуванням) англійською мовою викладання);
- українська мова як іноземна;
- вступ до мовознавства;
- сучасна українська література;

 

Кафедрою не лише здійснюється плідна педагогічна діяльність, але й ведеться активна перекладацька робота, пов'язана з міжнародними зв'язками КНТЕУ. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних проектах, ініційованих керівництвом КНТЕУ, у наукових конференціях, а також всеукраїнських та міжнародних конференціях.  

Методична робота на кафедрі проводиться на високому рівні. 

На сьогодні студенти всіх фахів КНТЕУ забезпечені підручниками та посібниками з іноземних мов професійного спрямування, в укладанні яких активну участь брали викладачі кафедри. 

До роботи у наукових дослідженнях та творчих пошуках долучилися студенти різних спеціальностей КНТЕУ. Кафедрою проводиться велика профорієнтаційна робота, спрямована на популяризацію КНТЕУ серед майбутьніх вступників, їх батьків, роботодавців тощо. Викладачі кафедри ставлять перед собою амбітні цілі, досягнення яких сприятиме зростанню рейнтингу нашого вищого навчального закладу серед інших провідних університетів України та зарубіжжя.

23.04.2013
guliya2005
8444
остання редакція 11.10.2017
40591