logo
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
logo
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
img

Головна сторінка

технології і організації ресторанного господарства

   Кафедра технології і організації ресторанного господарства є випусковою зі спеціальності «Ресторанні технології». Кафедра технології і організації ресторанного господарства – це колектив спеціалістів-професіоналів, які постійно прагнуть вдосконалювати форми та методи навчання, застосовують новітні методики в аудиторіях з найсучаснішим обладнанням. Підготовка фахівців здійснюється за Державними стандартами вищої освіти. Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр». Студенти мають можливість здобути вищу освіту за схемою: бакалавр-магістр, науковий ступінь кандидата, доктора технічних наук. Основою освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців є фундаментальні, гуманітарні, соціально-економічні та професійно-орієнтовані дисципліни. Поряд із обов’язковими курсами студентам пропонуються дисципліни за вибором.

    Навчальний процес на кафедрі забезпечує науково-педагогічний колектив університету, який складається з докторів наук (12,5%) та викладачів з науковим ступенем (94%). Навчання здійснюється за новітніми методиками й включає як традиційні форми (лекції, лабораторні, практичні заняття), так і активні методи навчання: ділові ігри, вирішення ситуаційних завдань, лекції-дискусії тощо. Під час лекцій, лабораторних і практичних занять широко використовується проблемне викладання, постійно застосовуються різноманітні форми і методи стимулювання пізнавальної діяльності студентів: проведення практичних занять на виробництві у провідних закладах ресторанного господарства, участь у конкурсах, фестивалях професійної майстерності. На кафедрі створений сучасний науково-методичний комплекс дисциплін, що викладаються. Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, які оснащені сучасними програмними продуктами, набувати практичні навички у навчальній лабораторіях технології продуктів харчування та організації виробництва і обслуговування. У тематичних планах лабораторних робіт передбачені майстер-класи відомих шеф-кухарів України та світу з кулінарного і кондитерського мистецтва, молекулярної технології, виїзні заняття у закладах ресторанного господарства м. Києва. 
    Велике значення приділяється самостійній роботі студентів, яка проводиться згідно з графіком і передбачає системний підхід у засвоєнні навчального матеріалу. З теоретичних дисциплін розроблено комплекс індивідуальних завдань (творчих, ситуаційних, розрахункових). З усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі, розроблені методичні рекомендації для виконання студентами самостійної роботи. Для набуття практичних навичок студенти факультету проходять практику у провідних закладах ресторанного господарства м. Києва. Колектив кафедри активно проводить науково-дослідну роботу. Весь її комплекс спрямований на вирішення актуальних фундаментальних теоретичних та практичних питань, пов’язаних із стратегічним розвитком галузі ресторанно-готельного господарства. Студенти факультету мають можливість займатися науковою роботою, брати участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах, публікувати свої наукові праці. Кожного року в КНТЕУ проводиться день факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, в організації якого кафедра відіграє провідну роль. В рамках свята відбувається виставка кулінарної та кондитерської майстерності. Силами студентів організується діяльність декількох закладів ресторанного господарства, демонструється діяльність консалтингової фірми із надання практичних рекомендацій з питань оздоровчого, лікувально-профілактичного харчування. На виставці, крім цікавих традиційних експонатів, демонструються авторські роботи студентів. Серед інших заходів дозвілля кафедра щорічно організовує студентський фестиваль «День туризму», на якому нинішні і майбутні студенти (випускники загальноосвітніх шкіл, коледжів, технікумів та училищ) змагаються у кулінарній майстерності, спортивній підготовці тощо. 

Підготовка наукових та науково-методичних робіт до видання, винахідницька діяльність.

Наукове співробітництво.

Впровадження результатів наукових досліджень.

Науково-дослідні теми, що розробляються кафедрою технології та організації ресторанного господарства.

19.04.2013
guliya2005
6123
остання редакція 22.02.2017
40885