logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
img

Головна сторінка

інженерно-технічних дисциплін

Кафедра інженерно-технічних дисциплін забезпечує підготовку фахівців на факультетах: ресторанно-готельного та туристичного бізнесу; товарознавства та маркетингу; обліку, аудиту та інформаційних систем; економіки, менеджменту та права; фінансів та банківської справи; міжнародної торгівлі та права.


Завідувач кафедри – Расулов Раміс Асимович (кандидат технічних наук, доцент). Кафедру, яка мала назву "Устаткування, автоматики і автоматизації громадського харчування", було створено у 1968 р. У 1997 р. в результаті об’єднання кафедр устаткування, автоматики і автоматизації громадського харчування та загальнотехнічних дисциплін і фізики утворено кафедру інженерно-технічних дисциплін. Науково-педагогічні працівники кафедри, маючи загальновизнаний досвід розробки та впровадження новітніх навчальних технологій, забезпечують високий рівень підготовки фахівців.    

На кафедрі плідно працюють: доценти Шаповал Світлана Леонідівна, Тарасенко Ігор Іванович, Савченко Тетяна Віталіївна, Форостяна Нінель Петрівна, Романенко Роман Петрович, Гахович Сергій Вікторович, Григоренко Олег Михайлович, Палієнко Олена Олексіївна, Мазур Лілія Миколаївна, старші викладачі Болілий Олександр Сергійович, Криворучко Мирослав Юрійович, асиcтенти Шинкаренко Ольга Павлівна, Карпенко Лілія Анатоліївна, Плешкань Наталія Михайлівна.

На кафедрі викладаються дисципліни: безпека життєдіяльності, вимірювальні прилади, громадське будівництво, дизайн, електротехніка, інженерна та комп’ютерна графіка, системи автоматизованого проектування, охорона праці, прикладна механіка, проектування готелів і курортів, процеси та апарати харчових виробництв, теплотехніка, технічні засоби митного контролю, устаткування закладів готельно-ресторанного господарства, фізика, фізичні методи дослідження

Перехід на нову структуру навчального процесу (семестрову й модульні системи) сприяє вдосконаленню інформаційно-методичного забезпечення кафедри та систем контролю знань студентів. 

З метою інтенсифікації викладання дисциплін на кафедрі впроваджуються активні форми й методи навчання, широко використовується рейтингова оцінка успішності студентів. Навчально-методична література, підготовлена викладачами кафедри, користується попитом і в інших навчальних закладах України.

У навчальному процесі задіяні такі сучасні лабораторії: 

- лабораторія систем автоматизованого проектування з 16 комп’ютерами та інтерактивною дошкою;

- лабораторія інтегрованих систем управління бізнес-процесами, в якій встановлена система "D2 System", що в автоматизованому режимі може забезпечити керування закладами ресторанного господарства, а також система "SMarket" для ведення автоматизованого обліку в підприємствах торгівлі;

- лабораторія фізики, яка оснащена цифровим універсальним вимірювальним приладом та комплектом ПЗ "Мультимедійна навчальна лабораторія ІТМ";

- лабораторія теплового та холодильного устаткування з інтерактивною дошкою;

- лабораторія механічного устаткування.

  Співпраця з випусковими кафедрами

Завдяки зусиллям доцентів Шаповал С.Л., Форостяної Н.П. і Романенка Р.П. матеріально-технічна база лабораторії фізики постійно оновлюється і поповнюється, що дозволяє не лише проводити плідну наукову роботу студентів, але й здійснювати консультування здобувачів наукових ступенів з питань дослідження якості харчової сировини. Підсумком співпраці є спільна публікація наукових робіт і обговорення результатів досліджень на наукових та науково-практичних конференціях, що підвищує рейтинг кафедри, зокрема, та університету в цілому.

Протягом 2016 р. в лабораторії А-226 проведено наступні дослідження з використанням Універсального вимірювального приладу:

Докторанти Науковий консультант Тема дослідження Консультант від кафедри
1 Мотузка Ю.М. Притульська Н.В. Визначення швидкості седиментації розчинів порошків для енторального харчування Романенко Р.П.
2 Федорова Д.В. Притульська Н.В. Вплив технологічних чинників на кінетику процесу сушіння та якість сухих рибних напівфабрикатів Романенко Р.П.
3 Михайлова  Г.М. Мережко Н.В. Теплозахисні властивості ковдр із об’ємними наповнювачами Форостяна Н.П.

Розроблення дистанційних курсів

Викладачами кафедри розроблено дистанційні курси з дисциплін: “Інженерна графіка”, “Прикладна механіка”, “Articulate Storyline”, “Проектування закладів ресторанного господарства”, “Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства”, “Occupational Safety and Health”.
Курси дистанційного навчання кафедри

Останні оновлення

16.09.2014
guliya2005
7332
остання редакція 25.02.2018
424105