logo
Кафедра туризму та рекреації
Кафедра туризму та рекреації
logo
Кафедра туризму та рекреації
img

Головна сторінка

туризму та рекреації


Кафедра здійснює підготовку фахівців за ступенями вищої освіти / галузями знань / спеціальностями /спеціалізаціями:

Ступені вищої освіти: бакалавр, магістр; доктор філософії та доктор наук (економічні науки).

Галузі знань: 07 - "Управління та адміністрування", 24 - "Сфера обслуговування".

Спеціальності: 073 - "Менеджмент", 242 - "Туризм".

Спеціалізації: "Туристичний менеджмент", "Міжнародний туристичний бізнес".


Випускники можуть займати первинні посади

За Національним класифікатором професій України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»: менеджер (управитель) з туризму; гід-перекладач; туризмознавець; інструктор-методист з туризму; інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму); фахівець з розвитку сільського туризму; фахівець з туристичного обслуговування; організатор туристичної і готельної діяльності; організатор подорожей (екскурсій); фахівець із конференц-сервісу; фахівець із організації дозвілля; фахівець із туристичної безпеки; фахівець із спеціалізованого обслуговування в туризмі; інспектор з туризму; агент з організації туризму. А також: менеджер з туристичного напрямку, менеджер з внутрішнього туризму, менеджер з міжнародного туризму, керівник туристичної групи, фахівець з питань безпеки в туризмі, консультант з питань страхування в туризмі,фахівець туристичного супроводу, керівник департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні), агент з організації туризму, консультант з  подорожей, консультант (в апараті органів державної влади), оргсекретар (асоціації, союзу, федерації туризму), референт з основної діяльності (туризм), молодший державний інспектор, молодший науковий співробітник, завідувач бюро подорожей, керівник туристичної групи.


Місія кафедри

Формування та примноження   соціальної, професійної і особистісної цінності випускників кафедри – фахівців з менеджменту та туризмознавців, науковців і педагогів. Приділяти розвитоку вітчизняної освіти, науки і високої  культури  підприємництва  у сфері туризму. Приначення кафедри: використовувати найсучасніші технології навчання та комплексний підхід до викладання професійно-орієнтованих дисциплін, здійснювати підготовку конкурентоспроможних фахівців для туристичного сервісу і тим самим підтримувати високий статус Національного університету КНТЕУ; сприяти сталому розвитку внутрішнього та іноземного туризму в Україні через якісне наукове, методичне і кадрове забезпечення; створювати умови для розкриття педагогічних та наукових  здібностей кожного співробітника кафедри, стимулювання індивідуальної та колективної творчості.

Якісний склад кафедри туризму та рекреації

30.03.2015
adv
9161
остання редакція 29.11.2017
42396