logo
Факультет економіки, менеджменту та психології
Факультет економіки, менеджменту та психології
logo
Факультет економіки, менеджменту та психології
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Головна сторінка

економіки, менеджменту та психології

Міняйло Олександр Іванович - декан ФЕМП

Декан факультету,
кандидат економічних наук, доцент
МІНЯЙЛО
Олександр Іванович

Факультет заснований у 1966 р. 

До 2016 р. мав назву факультет економіки, менеджменту та права

З 2016 р.  - факультет економіки, менеджменту та психології

Загальна кількість студентів - близько 2500.

Науково-педагогічний склад факультету налічує 96% викладачів з науковими ступенями докторів і кандидатів наук.


До складу факультету входять 4 кафедри, на яких готують фахівців за ступенями бакалавра та магістра.


 Заступники декана

 
Камінський
Сергій Іванович

 - заступник декана з навчальної роботи, к.е.н., старший викладач

 
Сонько 
Юлія Анатоліївна

- заступник декана з навчально-виховної роботи, к.е.н., старший викладач


Лазебна 
  Ірина Василівна

- заступник декана з науково-методичної роботи, к.е.н., старший викладач


СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА  НА ФАКУЛЬТЕТІ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» (ступені бакалавра та магістра)

Зміст діяльності: управління у публічному секторі; виявлення проблем у державному управлінні національним господарством та вміння їх вирішувати; побудова планів та прогнозів розвитку національної економіки; визначення особливостей впливу макросередовища на функціонування держави, галузі, організації; процесуальні дії в системі органів Антимонопольного комітету України.

Можливі посади: спеціаліст по державним закупівлям; адміністративний помічник; інспектор по кадрам; організатор по персоналу; керівник підприємства (установи, організації); інспектор з ліцензування; експерт з соціально-політичних питань; керівник прес-служби.


 «УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ» (ступені бакалавра та магістра)

Зміст діяльності: аналіз і прогнозування розвитку конкурентного середовища, державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, організація реалізації заходів держави в сфері конкурентної політики.

Можливі посади: спеціаліст Антимонопольного комітету України; інспектор державного контролю; економічний консультант.

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ


 «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» (ступені бакалавра та магістра)

Зміст діяльності: власна підприємницька діяльність, комплексна економічна діагностика підприємства, аналіз ризиків та  управління інвестиційними процесами підприємства, обґрунтування рекомендацій для розв’язання ситуативних завдань в сфері управління економічною діяльністю та формування економічної стратегії підприємства, розробка заходів з антикризового управління підприємством.

 Можливі посади: економіст, економічний радник, консультант з економічних питань, начальник планово-економічного відділу, фахівець з ефективності підприємництва, директор (начальник, інший керівник) підприємства.


«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА» (ступінь магістра)

Зміст діяльності: аналіз та прогнозування розвитку мікро- та макросередовища бізнесу; управління економічною безпекою підприємства, контроль господарсько-фінансової діяльності підприємства; розробка заходів з антикризового управління підприємством.

Можливі посади: спеціаліст  з фінансової безпеки, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, директор малого підприємства.


«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА» (ступінь бакалавра)

Зміст діяльності: діагностика зовнішнього фінансового середовища діяльності підприємства; комплексна діагностика фінансової діяльності підприємства; обґрунтування рекомендацій для розв’язання ситуативних завдань у сфері управління фінансовою діяльністю.

Можливі посади: фінансист, фінансист-аналітик, фінансист-контролер, аналітик з кредитування.


 «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (ступінь магістра)

Зміст діяльності: аналіз ресурсів, процесів та результатів фінансової діяльності підприємства; розробка фінансової стратегії підприємства; планування потреби в активах та капіталі підприємства, планування обсягів залучення капіталу з різних джерел; збалансування та синхронізація грошових потоків підприємства; ідентифікація, оцінка та мінімізація фінансових ризиків.

Можливі посади: фінансовий менеджер, фінансовий директор, начальник фінансового відділу (департаменту), фінансовий аналітик, фінансовий контролер, економіст з фінансової роботи, фінансист, керівник малого підприємства.


«МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (ступінь магістра)

Зміст діяльності: організаційно-управлінські, інформаційно-аналітичні функції у сфері інвестиційної діяльності підприємств всіх форм власності та видів діяльності, обґрунтування інвестиційної стратегії підприємства; формування інвестиційного портфеля.

Можливі посади: менеджер з інвестиційної діяльності підприємства, консультант з ефективності підприємництва та з раціоналізації виробництва, фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

  «ТОРГОВЕЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (ступені бакалавра та магістра)

Зміст діяльності: розробка оптимальної моделі управління організаціями торгівлі; діагностика кризових явищ в діяльності організацій торгівлі; обґрунтування програм підвищення якості торговельно-технологічних процесів розвитку організацій торгівлі.

Можливі посади: менеджер в оптовій та роздрібній торгівлі; менеджер із збуту; начальник відділу постачання (матеріально-технічного постачання, збуту, складу); директор комерційний; керуючий магазином; директор малої торговельної фірми.


«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» (ступені бакалавра та магістра)

Зміст діяльності: формування оптимальної моделі управління організаціями; обґрунтування програм підвищення якості бізнес-процесів та стратегії збалансованого розвитку організацій; застосування засобів кроскультурного менеджменту.

Можливі посади: менеджер з дослідження ринку; менеджер з організації консультативних послуг; менеджер з питань регіонального розвитку; начальник відділу (служби, управління); директор з операційної діяльності; директор малої торговельної фірми.

 


«МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ» (ступені бакалавра та магістра)

Зміст діяльності: розроблення ефективної кадрової політики в організації; оцінювання ефективності системи менеджменту персоналу в організації та впровадження результативних змін; обґрунтування стратегії соціально-відповідальної поведінки підприємства;

Можливі посади: фахівець з аналізу ринку праці; фахівець з питань зайнятості (хедхантер); менеджер з персоналу; менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності; начальник відділу організації праці та заробітної плати; начальник відділу підготовки кадрів.


«МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (ступінь магістра)

Зміст діяльності: формування інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності підприємства; розроблення бізнес-планів інноваційних проектів; оцінювання інноваційного потенціалу підприємства; обґрунтування інноваційної стратегії підприємства.

Можливі посади: начальник відділу патентної та винахідницької роботи; професіонал з інноваційної діяльності.

ВИПУСКОВА КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ


 «ПСИХОЛОГІЯ» (ступені бакалавра та магістра)

        Зміст діяльності: надання антикризової психологічної допомоги, психологічного забезпечення підприємницької, фінансово-економічної і торговельної дільності, консультативної діяльності з питань практичної психології, відбору та адаптації персоналу, психологічного забезпечення виробничої, освітньої, управлінської, політичної, соціальної та інших сфер діяльності, налагодження міжособистісних стосунків, створення сприятливого та психологічного клімату в колективі, профілактика соціопатії та антигромадської поведінки.

       Можливі посади: викладач загальної психології і прикладних психологічних дисциплін у школах, коледжах, інститутах, університетах; практичний психолог, психолог психолог-психометрист у системі освіти, охорони здоров`я, соціальному секторі тощо.

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

30.09.2014
guliya2005
14066
остання редакція 18.12.2017
41886