logo
Факультет економіки, менеджменту та психології
Факультет економіки, менеджменту та психології
logo
Факультет економіки, менеджменту та психології
img

Головна сторінка

економіки, менеджменту та психології

Декан факультету,
кандидат економічних наук, професор
Наталія Миколаївна Гуляєва

Факультет заснований у 1966 р. 

До 2016 р. мав назву факультет економіки, менеджменту та права

З 2016 р.  - факультет економіки, менеджменту та психології

Загальна кількість студентів - біля 2000.

Науково-педагогічний склад факультету налічує 60% викладачів з науковими ступенями докторів і кандидатів наук.


До складу факультету входять 4 кафедри, на яких готують фахівців за ступенями бакалавра та магістра.


 Заступники декана

 

 
Гейдор
Алла Петрівна

- заступник декана з навчальної роботи, к.е.н., доцент

 
Рак 
Юлія Анатоліївна

- заступник декана з навчально-виховної роботи, к.е.н., старший викладач


Лазебна 
  Ірина Василівна

- заступник декана з науково-методичної роботи, к.е.н., старший викладач

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА  НА ФАКУЛЬТЕТІ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» (ступені бакалавра та магістра)

Зміст діяльності: управління у публічному секторі; виявлення проблем у державному управлінні національним господарством та вміння їх вирішувати; побудова планів та прогнозів розвитку національної економіки; визначення особливостей впливу макросередовища на функціонування держави, галузі, організації; процесуальні дії в системі органів Антимонопольного комітету України.

Можливі посади: спеціаліст по державним закупівлям; адміністративний помічник; інспектор по кадрам; організатор по персоналу; керівник підприємства (установи, організації); інспектор з ліцензування; експерт з соціально-політичних питань; керівник прес-служби.


 «УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ» (ступінь магістра)

Зміст діяльності: аналіз і прогнозування розвитку конкурентного середовища, державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, організація реалізації заходів держави в сфері конкурентної політики.

Можливі посади: спеціаліст Антимонопольного комітету України; інспектор державного контролю; економічний консультант.

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ


 «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» (ступені бакалавра та магістра)

Зміст діяльності: власна підприємницька діяльність, комплексна економічна діагностика підприємства, аналіз ризиків та  управління інвестиційними процесами підприємства, обґрунтування рекомендацій для розв’язання ситуативних завдань в сфері управління економічною діяльністю та формування економічної стратегії підприємства, розробка заходів з антикризового управління підприємством.

 Можливі посади: економіст, економічний радник, консультант з економічних питань, начальник планово-економічного відділу, фахівець з ефективності підприємництва, директор (начальник, інший керівник) підприємства.


«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА» (ступінь магістра)

Зміст діяльності: аналіз та прогнозування розвитку мікро- та макросередовища бізнесу; управління економічною безпекою підприємства, контроль господарсько-фінансової діяльності підприємства; розробка заходів з антикризового управління підприємством.

Можливі посади: спеціаліст  з фінансової безпеки, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, директор малого підприємства.


«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА» (ступінь бакалавра)

Зміст діяльності: діагностика зовнішнього фінансового середовища діяльності підприємства; комплексна діагностика фінансової діяльності підприємства; обґрунтування рекомендацій для розв’язання ситуативних завдань у сфері управління фінансовою діяльністю.

Можливі посади: фінансист, фінансист-аналітик, фінансист-контролер, аналітик з кредитування.


 «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (ступінь магістра)

Зміст діяльності: аналіз ресурсів, процесів та результатів фінансової діяльності підприємства; розробка фінансової стратегії підприємства; планування потреби в активах та капіталі підприємства, планування обсягів залучення капіталу з різних джерел; збалансування та синхронізація грошових потоків підприємства; ідентифікація, оцінка та мінімізація фінансових ризиків.

Можливі посади: фінансовий менеджер, фінансовий директор, начальник фінансового відділу (департаменту), фінансовий аналітик, фінансовий контролер, економіст з фінансової роботи, фінансист, керівник малого підприємства.


«МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (ступінь магістра)

Зміст діяльності: організаційно-управлінські, інформаційно-аналітичні функції у сфері інвестиційної діяльності підприємств всіх форм власності та видів діяльності, обґрунтування інвестиційної стратегії підприємства; формування інвестиційного портфеля.

Можливі посади: менеджер з інвестиційної діяльності підприємства, консультант з ефективності підприємництва та з раціоналізації виробництва, фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

  «ТОРГОВЕЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (ступені бакалавра та магістра)

Зміст діяльності: розробка оптимальної моделі управління організаціями торгівлі; діагностика кризових явищ в діяльності організацій торгівлі; обґрунтування програм підвищення якості торговельно-технологічних процесів розвитку організацій торгівлі.

Можливі посади: менеджер в оптовій та роздрібній торгівлі; менеджер із збуту; начальник відділу постачання (матеріально-технічного постачання, збуту, складу); директор комерційний; керуючий магазином; директор малої торговельної фірми.


«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» (ступені бакалавра та магістра)

Зміст діяльності: формування оптимальної моделі управління організаціями; обґрунтування програм підвищення якості бізнес-процесів та стратегії збалансованого розвитку організацій; застосування засобів кроскультурного менеджменту.

Можливі посади: менеджер з дослідження ринку; менеджер з організації консультативних послуг; менеджер з питань регіонального розвитку; начальник відділу (служби, управління); директор з операційної діяльності; директор малої торговельної фірми.

 


«МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ» (ступені бакалавра та магістра)

Зміст діяльності: розроблення ефективної кадрової політики в організації; оцінювання ефективності системи менеджменту персоналу в організації та впровадження результативних змін; обґрунтування стратегії соціально-відповідальної поведінки підприємства;

Можливі посади: фахівець з аналізу ринку праці; фахівець з питань зайнятості (хедхантер); менеджер з персоналу; менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності; начальник відділу організації праці та заробітної плати; начальник відділу підготовки кадрів.


«МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (ступінь магістра)

Зміст діяльності: формування інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності підприємства; розроблення бізнес-планів інноваційних проектів; оцінювання інноваційного потенціалу підприємства; обґрунтування інноваційної стратегії підприємства.

Можливі посади: начальник відділу патентної та винахідницької роботи; професіонал з інноваційної діяльності.

ВИПУСКОВА КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ


 «ПСИХОЛОГІЯ» (ступені бакалавра та магістра)

        Зміст діяльності: надання антикризової психологічної допомоги, психологічного забезпечення підприємницької, фінансово-економічної і торговельної дільності, консультативної діяльності з питань практичної психології, відбору та адаптації персоналу, психологічного забезпечення виробничої, освітньої, управлінської, політичної, соціальної та інших сфер діяльності, налагодження міжособистісних стосунків, створення сприятливого та психологічного клімату в колективі, профілактика соціопатії та антигромадської поведінки.

       Можливі посади: викладач загальної психології і прикладних психологічних дисциплін у школах, коледжах, інститутах, університетах; практичний психолог, психолог психолог-психометрист у системі освіти, охорони здоров`я, соціальному секторі тощо.

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

30.09.2014
guliya2005
11916
остання редакція 29.01.2017
adv