logo
Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу
Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу
logo
Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу
img

Головна сторінка

ресторанно-готельного та туристичного бізнесу

  Декан – доктор економічних наук, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу 
Ведмідь Надія Іванівна 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу.

 Навчально-методичний, науковий та виховний процес на факультеті спрямований на подальше реформування освіти та підвищення престижу університету з урахуванням сучасних і прогнозованих суспільних умов.

Факультет це -
- колектив фахівців-професіоналів, науковців, викладачів, що прагнуть постійно вдосконалювати форми і методи навчання, застосовують новітні методики в аудиторіях з найсучаснішим обладнанням;
- на факультеті плідно працюють наукові школи професорів Т.І. Ткаченко, С.В. Мельниченко;
- можливість молоді отримати вищу освіту за схемою: бакалавр-магістр, наукового ступеня кандидата наук, доктора наук;
- на факультеті створений сучасний науково-методичний комплекс дисциплін і спеціальностей. Студенти мають можливість вчитися в комп'ютерних класах і сучасно оснащених лабораторіях;
- здійснюється практична підготовка студентів в кращих підприємствах готельно-ресторанного, туристичного та виставкового бізнесу в Україні та за кордоном (Бельгія, Греція, Туреччина, Польща);
- колектив студентів з розвиненим самоврядуванням, науковими гуртками, гуртками художньої самодіяльності, спортивними секціями, всіма необхідними умовами для навчання та побуту в гуртожитках.

Кадрова політика на факультеті орієнтована на поліпшення якісного складу професорсько-викладацького персоналу, формування резерву кафедр, оволодіння викладачами інноваційних методів навчання з метою виконання головного завдання колективу факультету – забезпечення високої якості освіти на основі впровадження європейських норм і стандартів освіти.

До складу факультету входять 5 кафедр:
Кафедра технології та організації ресторанного господарства;
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу;
Кафедра туризму та рекреації;
Кафедра інженерно-технічних дисциплін;
Кафедра фізичної культури.

             
Васильєва Олена
Олександрівна, 

заступник декана
з науково-методичної
роботи 

Романчук Людмила
Дмитрівна

заступник декана
з навчальної
роботи   

   Ждан Вікторія   
Олександрівна,

заступник декана
з 
виховної роботи

19.04.2013
guliya2005
10846
остання редакція 29.01.2017
adv