logo
Кафедра міжнародного публічного права
Кафедра міжнародного публічного права
logo
Кафедра міжнародного публічного права
img

Головна

міжнародного публічного права

                                                                                                Девіз кафедри: «Користь, честь і слава» (Utilitas, Honor et Gloria)

З метою забезпечення потреб торгово-економічного комплексу у підговці фахівців-міжнародників, здатних вирішувати професійні завдання в сфері міжнародного права, в Київському національному торгово-економічному університеті у 2016 році була створена кафедра міжнародного публічного права, яка стала правонаступником кафедри міжнародного права, реорганізованого Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. Протягом короткого періоду часу вченими кафедри закладено концептуальні напрямки становлення та  подальшого розвитку кафедри міжнародного публічного права, сформовано науково-педагогічний колектив фахівців, визначено напрями наукових досліджень з сучасної  проблематики теорії і практики міжнародного права.

В Київському національному торгово-економічному університеті в системі учбових і наукових підрозділів кафедра стала займати одне з провідних місць. Кафедра є випускаючою і готує спеціалістів освітнього ступеню – бакалавр, магістр міжнародного права, спеціалізація “Міжнародне торгове право”. Разом з тим кафедра забезпечує навчальний процес підготовки бакалаврів та магістрів спеціалістів інших профілів. Кафедра забезпечує викладання, на факультеті міжнародної торгівлі та права, а також на інших факультетах, дисциплін міжнародно-правового циклу, з більш поглибленим викладанням питань правового регулювання міжнародних економічних та торгівельних відносин на глобальному і регіональному (європейському рівні), а також зовнішньоекономічної діяльності.Головна мета колективу кафедри міжнародного публічного права – дати глибокі знання студентам із дисциплін, які вона забезпечує, що в майбутньому гарантує суспільству кваліфікованого фахівця, який любить свою роботу.

На кафедрі розробляються актуальні проблеми теорії міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, морського, екологічного, повітряного права, захист прав людини. Головним напрямом розвитку кафедри міжнародного публічного права є нарощування її потенціалу, як наукового та аналітичного центру Київського національного торгово-економічного університету в сфері міжнародного публічного права. На кафедрі відкрита аспірантура з міжнародного права (з відривом і без відриву від виробництва), яка підготувала більше 30 кандидатів наук зі спеціальності 12.00.11. – Міжнародне прав.

Колектив кафедри працює над НДР за темою «Міжнародне право в умовах глобалізації». З метою забезпечення навчального процесу викладачами кафедри видано ряд спеціальної літератури, в тому числі підручники з грифом МОН України.

Кафедра має потужну матеріально-технічну базу, оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково-дослідної роботи студентів.На базі кафедри міжнародного публічного права діє студентський науковий гурток з проблем теорії та практики міжнародного права.

Основні сфери діяльності майбутніх випускників пов’язані з правовим регулюванням зовнішньоекономічної діяльності державних підприємств, дипломатичною службою, роботою в урядових структурах, представництвах, місіях, транснаціональних корпораціях, експертною та аналітичною діяльністю в міжнародних організаціях тощо.

Спеціальність «Міжнародне право»

Назва спеціалізації/освітньої програми

Міжнародне право

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Опис спеціалізації

Професійна діяльність випускників напряму підготовки «Міжнародне право» спрямована на вивчення особливостей міжнародного права, етапів його становлення і подальшого розвитку, вдосконалення рівня взаємин між державами, механізмів співпраці держав, державних установ, юридичних і фізичних осіб в рамках міжнародних відносин. Велика увага приділяється викладанню декількох іноземних мов, що надає переваги майбутнім випускникам при працевлаштуванні та робить майбутніх випускників спеціальності «Міжнародне право» конкурентоздатними на ринку праці.  Фахівці з міжнародного права можуть займатися аналітичною, прогностичної, консультативної роботою в сфері міжнародних відносин, аналізувати міжнародну інформацію, здійснювати наукові дослідження в галузі гуманітарних та суспільних наук, досліджувати світовий ринок і тенденції його розвитку, займатися консультативної, експертною діяльністю в міністерствах і відомствах.

Партнери освітньої програми

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація адвокатів України»

Бази практик

ВГО «Асоціація адвокатів України», Антимонопольний комітет України, Вищий господарський суд України, Рахункова палата України, Торгово-промислова палата України тощо.

Дисципліни навчального плану

Дипломатичне та консульське право

Історія міжнародного права

Міжнародне авторське право

Міжнародне інформаційне право

Міжнародне космічне право

Міжнародне податкове право

Міжнародне публічне право

Міжнародне фінансове право

Міжнародний механізм захисту прав людини

Порівняльне конституційне право

Правничі системи сучасності

Право міжнародної безпеки

Право міжнародних організацій

Право міжнародних договорів

Право зовнішніх зносин

Судові системи та порівняльне судове право

Можливості працевлаштування

На ринку праці постійно зростає потреба у кваліфікованих фахівцях саме у сфері міжнародного права. Випускники спеціальності є затребуваними у міжнародних компаніях, у т.ч. міжнародних юридичних компаніях; в структурі Міністерства закордонних справ України у якості аташе, віце-консула, дипломатичного агента, дипломатич­ного кур’єра. Окрім міжнародної сфери  випускники спеціальності «Міжнародне право» мають можливість працювати у сфері національного права, обіймаючи посади помічника керівника підприємства (установи, органі­зації); помічника адвоката; помічника юриста; помічника нотаріуса; помічника судді; помічника слідчого; спеціаліста-юрис­консульта тощо.

Олімпіади, конкурси

Контакти кафедри

https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=12193&uk

- головна сторінка кафедри на офіційному сайті КНТЕУ;

https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=12196&uk – контакти;

mp_usufit@ukr.net – електронна пошта

Спеціальність «Міжнародне право»

Назва спеціалізації/освітньої програми

Міжнародне право

Ступінь вищої освіти

Магістр

Опис спеціалізації

Фахівці з міжнародного права можуть займатися аналітичною, прогностичної, консультативної роботою в сфері міжнародних відносин, брати участь в дипломатичних переговорах і зустрічах, аналізувати міжнародну інформацію, здійснювати наукові дослідження в галузі гуманітарних та суспільних наук, досліджувати світовий ринок і тенденції його розвитку, займатися консультативної, експертною діяльністю в міністерствах і відомствах. Професійна діяльність випускників напряму підготовки «Міжнародне право» спрямована на вивчення особливостей міжнародного права, етапів його становлення і подальшого розвитку, вдосконалення рівня взаємин між державами, механізмів співпраці держав, державних установ, юридичних і фізичних осіб в рамках міжнародних відносин. Велика увага приділяється викладанню декількох іноземних мов, що надає переваги майбутнім випускникам при працевлаштуванні та робить майбутніх випускників спеціальності «Міжнародне право» конкурентоздатними на ринку праці. 

Партнери освітньої програми

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація адвокатів України»

Бази практик

ВГО «Асоціація адвокатів України», Антимонопольний комітет України, Вищий господарський суд України, Рахункова палата України, Торгово-промислова палата України тощо.

Дисципліни навчального плану

Європейське право

Методологія і організація наукових досліджень

Міжнародне гуманітарне право

Міжнародне енергетичне право

Міжнародне інвестиційне право

Міжнародне митне право

Міжнародне право навколишнього середовища

Міжнародне право охорони здоровʼя

Міжнародне транспортне право

Право міжнародної відповідальності

Право розвʼязання міжнародних спорів

Можливості працевлаштування

На ринку праці постійно зростає потреба у кваліфікованих фахівцях саме у сфері міжнародного права. Випускники спеціальності є затребуваними у міжнародних компаніях, у т.ч. міжнародних юридичних компаніях; в структурі Міністерства закордонних справ України у якості аташе, віце-консула, дипломатичного агента, представника України при міжнародних організаціях (ООН; ОБСЄ; Рада Європи тощо); експерта у сфері міжнародної співпраці в боротьбі зі злочинністю, учасника міждержавних, ділових й інших видів міжнародних переговорів, працівника в рамках міжнародних конференцій, організацій, робочих груп, інших форм двосторонньої й багатосторонньої дипломатії.

Окрім міжнародної сфери  випускники спеціальності «Міжнародне право» мають можливість працювати у сфері національного права, обіймаючи посади юрисконсульта, адвоката, нотаріуса тощо.

В науковій сфері фахівці можуть обіймати посади молодшого наукового співробітника (право) та наукового співробітника-консультанта (право)

Олімпіади, конкурси

Контакти кафедри

https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=12193&uk

- головна сторінка кафедри на офіційному сайті КНТЕУ;

https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=12196&uk – контакти;

mp_usufit@ukr.net – електронна пошта

04.02.2016
adv
2931
остання редакція 17.05.2017
42418